Yeniçağda; Multi değil, Omni yaklaşım ve T insan
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk
Yeniçağda; Multi değil, Omni yaklaşım ve T insan...

 

Yeni bir çağdayız, tüm insanlık, her şeyi yeniden anlamlandırması gereken sancılı, ikircikli bir süreç yaşıyor. İçimiz - dışımız - çevremiz kıpır kıpır, dijit dijit…


“İyi şeyler olsa, güzel gelişmeler yaşasak bile ya devam etmezse, ya kötü şeylere de yol açarsa”
diye olumlu durumlar için bile huzursuz, sürdürülebilirlik arayan, kaygılı ruh halleri içindeyiz…

Yeniçağa verilen isimler muhtelif;


Yapay Zeka Çağı, Dijital Çağ, Sibernasyon çağı, Anlam Çağı, Nano Teknoloji Çağı, Genetik Çağı, Robot Çağı, Buluş Çağı, Bulut Çağı, Hologram Çağı, Simülasyon Çağı, 6. His Çağı, Tutku Çağı, Tiribülans Çağı, Mobil Çağı vb. Liste uzar gider… Daha bir sürü tanım yapılıp, çeşit çeşit ad takılabilir…

Ne dersek diyelim öncekilere benzemez, çok kısa aralıklarla, sık sık birbirinin üstüne patlayan güçlü

dalgalar gibi, her biri gerçekten de yeni bir çağ demek olacak kadar devrimsel değişim ve dönüşüm geçişleri yaşıyoruz. 

Tüm yerleşik paradigmalarımızı, ön yargılarımızı, zaman-mekan algılarımızı yıkıp, yeni ve daha

akışkan, daha uygun olanlarla değiştirmemiz gerekiyor. Bilgilerimizi gözden geçirmeye ihtiyacımız var…

İşte değişiklik yapmamız gereken iki kavram/durum daha; Multi (çoklu) ile Omni (tamamı, her şey) 

Buraya kadar çoklu zaman yönetimi, çoklu nesil yönetimi, çoklu kültür yönetimi (multi task, multi generation, multi cultural) vb. gbi kavram ve durumlarla ilerledik. Şimdiye kadar bunları beceren daha başarılı oluyordu. Hala da öyle sanılıyor. Oysa artık bu yetmiyor, yetmez! Eskinin kategorik ayırımları gelecekte işe yaramayacak. 

Bundan sonrası için “omni” olmak yani o şeyin tamamını, bütününü iyi yönetmek gerekiyor.

Her ne yapacak isek, o yaptığımızın her şeyini bilmeliyiz ama bütüne yarar-katkı sağlayacak şekilde olmasını gözetmeliyiz. Bunun için de derinleştiğimiz alanın, ürünün, hizmetin, durumun her şeyini bilmeli; her şeyin de bir şeyinden anlamalıyız…


T İnsan;

T insan, Leonardo da Vinci´ nin "altın oranından" da esinlenilerek yeniçağ insanının alması gereken formasyonu anlatmak için kullanılıyor. 

Bir şeyin her şeyini; dikey öğrenme, bilme, T´nin dik bacağını, 

Her şeyin de bir şeyini; yatay öğrenme, bilme, T´nin dik bacağını bilmeyi ifade ediyor. 

T, aynı zamanda; Teknoloji, Tasarım/Transformasyon ve Takım kavramlarına gönderme yapıyor. 

Gelecekte insanların asıl ve ağırlıklı iş modeli ücretli, bordrolu, maaşlı formlarda olamayacağı için, çalışma şekilleri giderek ve hızlanarak kurumsal, maaşlı ve garantili alanın dışına çıkacak. O zaman da insanlar T´nin dik bacağını temsil eden "en iyi bildikleri becerikli oldukları" konuda dikey, derinlemesine "akıl, bilgi, teknoloji" kullanarak, "Tasarımcı" hizmetler vermeye başlayacaklar. 

"Tasarladıkları" bu hizmetlerini bir "Tedarikçi" olarak  her yerden, her zaman kiralayacaklar, satacaklar, değişik sözleşmeler yapcaklar vb.

Kısacası dikeyde uzmanı oldukları becerilerini, yatayda türlü modelde sunabilecekler...  Böylece T´leşen insanlar becerilerini giderek artan oranda; danışmanlık, iş tasarımcılığı, iş avatarlığı, gibi hizmet formlarında sunacaklar. Yani sözleşmeli çalışanlara, tedarikçilere dönüşecekler". 
 

 

Örneğin;Ben bir iş fütüristi olarak geleceğin her şeyini bilmek üzere derinleşmeli (T’nin dikey bacağı) ama bunu her sektör, kişi, kurum, alan, durum için kullanılabilir, hepsine yararlı hale getirmeye çalışmalıyım (T’nin yatay bacağı).


Bir doktor tedavi, ilaç önerirken sadece problemli organı, bölgeyi değil, bedenin tamamını düşünerek danışmanlık vermeli.

Bir iş insanı yalnızca projesini ve ona dahil olan birim, bölüm, kişileri değil; operasyonun baştan 
aşağı tüm süreçlerinde olumlu ilerleme kaydedecek unsurları hesaplayarak vizyon, plan, eylem geliştirmeli. 

Multi’den Omni’ye geçiş aslında, hepimizin “T” insan olmamızı tarifliyor; “bir şeyin her şeyini, her şeyin de bir şeyini bilen ve her aşamada teknoloji ile bütünleşebilen” olmalıyız.

Cihazlar da aynı trendde değil mi? Artık kullandıklarımız sadece telefon, sadece fotoğraf makinası ya da ikisi üçü birden değil, giderek hepsi olmuyor mu?

Eğitim, yetkinlik geliştirmek isteyenler, geleceği yeniden ve daha iyi şekillendirmek için düşünenlere bu yazı önemli ipucudur, aman dikkat!.. 


Multi out, Omni in! Şimdi T insan olmak zamanı…

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/ Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > Buraya tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini buradan takip edebilirsiniz.