Motivasyona Yatırım Yapın…
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

Motivasyona Yatırım Yapın…Motivasyona yatırım yapın çünkü Kurumsal ve bireysel başarı arayışında, motivasyon sıklıkla göz ardı edilen ancak başarıya ulaşmanın gizli anahtarıdır. O yüzden, gücünü keşfetmeniz, hatırlamanız ve ilham vermesi için bu yazımda motivasyonu irdeledim.

Araştırmalar ve başarılı şirketler, markalar, bireyler bunu doğrular: Güçlü bir motivasyon, hedeflere ulaşmada gereken azmi, kararlılığı ve çabayı besler; zorlukların üstesinden gelmeyi ve başarıya ulaşmayı mümkün kılar. Motivasyona yapılan yatırım, kişisel ve profesyonel gelişimin önündeki engelleri aşmamıza, fırsatları artırmamıza ve süreçleri kolaylaştırmamıza olanak tanır. Motivasyonsuz bir ortamda başarı ya elde edilemez ya sarsılmaz temellere sahip olmaz ya da elde edilen başarının maliyeti katlanılamayacak kadar yüksek olur.
 
Kökeni
 
Motivasyon kelimesi, Latincede "harekete geçirmek" anlamına gelen "movere" fiilinden türemiş. Zamanla Fransızca’ya "motif" olarak geçmiş ve "bir eylemi gerçekleştirme nedeni" anlamında kullanılmış. Daha sonra da İngilizceye "motif" kelimesinden türetilen "motivation" olarak dönüşmüş ve "bir eylemi gerçekleştirme nedeni veya dürtüsü" olarak yaygınlaşmış.
 
‘Güdüleme veya harekete geçiren şey’ anlamına gelen motivasyon, eylemleri başlatan, sürdüren ve sonuca götüren sebepleri sarmalayan çok kritik bir faktör. Başarı ve başarısızlığın ardındaki neden ve durumları izah eden güçlü bir kavram. Hayatın her boyutunda oldurulabilen ya da oldurulamayan şeylerin altında çokluğu veya yokluğu hissedilen belirleyici bir hal…
 
Türleri
 
Motivasyonun iki türü var: İçsel ve dışsal. Örneğin bir bireyin kendiliğinden bilgi edinme arzusu kendi içinden gelen içsel bir motivasyon iken onu harekete geçiren şey terfi etme ihtimali ya da daha yüksek gelir elde etme olasılığı ise bu, dışsal bir motivasyondur. Bir sanatçının yaratma arzusu içsel, bir yarışmada ödül kazanma beklentisi dışsal, bir öğrencinin bilgi edinme arzusu içsel, iyi not almak için ders çalışması dışsal, bir sporcunun kendini geliştirme arzusu içsel, madalya için antrenman yapması dışsal.
 
Kısacası içsel motivasyon daha çok arzu ile dışsal motivasyon da beklenti ile ilişkilidir. Ancak motivasyon: arzu ve beklentinin yanı sıra, özgüven, hedefler ve çevre gibi diğer faktörlerden de etkilenir. Örneğin: Özgüveni yüksek olan insanlar, kendilerine ve yapabileceklerine inanırlar, bu da onları daha motive hale getirir. Veya hedefleri net ve ulaşılabilir olduğu, onları destekleyen ve teşvik eden bir çevrede yaşadıkları için daha motive olurlar.
 
O halde yüksek motivasyon için arzu, beklenti, özgüven, hedef, çevre diye toparlayabileceğimiz beşlinin iyi bir karmasını oluşturmak yani iş başarısı için motivasyona yatırım, yapabileceğiniz en akıllıca yatırımlardan biridir diyebilir miyiz? Bence deriz😊
 
Motivasyon yükseltecek önemli öneriler:
 
- Tavsiye, mentorluk, düzenli psikolojik destek, yalnız değilsin, vb. mekanizmaları kurun. Çağımızın en büyük sorunu ‘karamsarlık, kaygı, psikolojik sorunlarla başa çıkmak, rahatlamak, iyi hissetmek ihtiyacı”. İnsanlara yargılamadan ‘yanındayım/z’ diyen iş yeri, ortamı çok kıymetlidir.
 
- Kitap sohbet kulüpleri kurun ve ciddiyetle bu kulüplerin sürmesini gözetin. Teşvik için ödüller koyun. İnsanlar zamansızlıktan ve stresten bu çok önemli ve geliştirici aktiviteyi, kitap okumayı
sohbeti ihmal ediyor, unutuyor. Bu güçlü yöntemle üstelik grup olarak sohbetin, düşünmenin keyfini kurum kültürü haline getirin.  
 
- Öğlen saatlerinde yürüyüşe çıkmaya ya da topluca sandalyede, duvarda vb. her yerde yapılan türden beden hareketleri yapmaya zorlayın.  Önce kızacaklar sonra çok yararlanacaklar, eğlenecekler.
 
Siz siz olun, iç ve dış motivasyonu yüksek tutmak için yatırım yapın, kaynak ayırın… ‘Balık baştan kokar!’ özlü sözünü daima hatırlayarak her şeyden önce siz; neşeyi, gülümsemeyi, biz ruhunu, anlayışlı, duyarlı olmayı bir tavır olarak benimseyin, gerisi gelir…


Bu yazı Dünya Gazetesi için yazılmıştır. Orijinali için buraya tıklayınız

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > Buraya tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini buradan takip edebilirsiniz.