Gelecekte iş ve çalışma modelleri
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk
Bu içeriği dinleyebilirsiniz.

Yeni iş modelleri belirlendi, ama önce kafaları resetlemek lazım...

Hibrid hayat, oh ne rahat!

Gelecek > alın değil, akıl teri dökenlerin...

Beceri sahiplerinin...

 

Artık tek bir yerden ücret alarak, maaşlı çalışmak out!

Halen işi olanlar doymuyor, olsa da sürekliliği garanti değil, olmayanlar ise zaten yok!

Bundan sonra; ‘’iş çeşitliliğini arttırmak’’, ‘’yeni alan, konu, kendi işini yaratmak’’ para
kazandıracak.


Bir konuda uzman olan, fark ve benzersiz değer üreten; bunu, tek bir yere ücretle vermeyecek
de pek çok yere esnek zamanlı, kontratlı, proje bazlı, saatlik, günlük, aylık, yıllık, dönemsel vbg
modellerle satacak.

Meslek-diploma değil, beceri önem kazanacak.

Standart, rutin, hesaplama, fiziksel güç gerektiren işleri robotlar yapacak.


 

Detaylara girmeden belirteyim;

Gelecek takriben on yıl, hibrid yaşayacağız. Yani geçmişten öğrendiklerimizle igili bugün bir
şeyler geliştirecek, gelecekte olabilecekleri de farkında olacak, tasarlıyacağız ama pat diye
geleceğe atlayamayacağımız için; biraz ondan biraz bundan biraz da şundan diyerek
yaşayacağız.


Her açıdan, esneklik en önemli yetkinlik olacak.

Hibrid otomobiller gibi olacağız; hem elektrikli (geleceğin enerjisi) hem benzinli
(geçmişin ve bugünün çaresi-çaresizliği) 

Şimdi devam edebiliriz. Bu bakışla okuyun, anlamlandırın her şeyi.
 

Hibrid geçişe hazır olun!  

Ev ofis, ortak ofis, geçici ofis, sanal ofis, her-yer ofis

Sturbucks, kısacası elveda ofis denecek ve yeni çalışma mekanları, beynimizin içi, yüreğimizin
derinlikleri, buluşçuluk kapasitemiz olacak.Kısacası şimdi artık, küçük, bireysel girişimcilik, ekmeğini taştan değil ama internetten ve hizmet
sektöründen çıkarmak zamanı.

Bunları yaparken de gelişmiş teknoloji algısı, bilgisi, kullanım düzeyi, İngilizce, yaratıcılık, projecilik,
gözlemcilik, sürdürülebilir, rasyonel iş bitiricilik şart!

Bu şartlar aslında ister kendi işinizi yaratın, isterseniz de hala kurumsal alanlarda kalabilen, kalmak
isteyenlerden olun, gelecekte başarının tartışma kabul etmeyen zorunlulukları. 
 

İş Bankası reklamını ve benzer sinyalleri iyi analiz edin

Bir ATM şubesi, Internet Bankcılığı; ´´insanlı şubelerle nasıl aşık attığını, en az onlar kadar hatta
onlardan daha verimli çalıştığını anlatıyor´´.
Arçeliğin Çeliği, Vestel’in Robotu evimizin sevimli, becerikli
çocukları gibi algılanır oldu. Ya cep telefonlarının hallettikleri? Bunlar birer reklam olmanın ötesinde,
bangır bangır ve hızla gelen yenidünyanın, geleceğin iş, para kazanma düzeneklerinin en somut ve
tartışılmaz işaretleri...

Tüm bu işaretlerdeki robotlar, akıllı sistemler; ´´yanınızda yer açın veya siz çıkın gidin biz geliyoruz´´
diyor...

 

Nereye gideceksiniz? Ne yapacaksınız?

Kendinizi hali hazırdaki işinizde veya dışarda hala talep edilen, bir değer ifade eden hale nasıl
dönüştürecek, gelişeceksiniz? Ne beceriniz var, olabilir veya geliştirebilirsiniz? 

İster bir kurumda çalışın, ister iş arayın bir an önce bu gerçeklere göre kendinize yeni vizyonlar
oluşturup, gelecek planlarınızı yapın. Kendi kişisel senaryolarınız üzerinde çalışın ve tıpkı iş projesi yapar
gibi kendi yaşam projenizi oluşturmalısınız. Vakit kaybetmeden... Daha vakit var, elle gelen düğün
bayram demeden...
 

İşte gelecekte her kapıyı açacak temel mottonuz;

Paralel kariyer, yeni kariyer, ömür boyu kariyer
geliştirerek, ticatlarımla, ticanet yaparak, glocalization prensipleriyle, webolution geçirerek, sürekli
öğrenerek, mültidisipliner düşünerek, sosyal ağ üyesi bir türetici olarak faaliyetlerime devam edecek,
parlayacağım…

Yukarıdaki cümlenin Türkçe meali;Klasik iş tariflerine bel bağlamayıp;
kendimi, hayat amaçlarımı, yetkinliklerimi, gelecek trendlerini iyi analiz ederek,
ne işe yarayıp, ne değer üretebileceğimi belirleyecek ve
bu alan için hali hazırda bir işim olsa bile
sistemli ve disiplinli bir şekilde geleceğimi hazırlayacak,
değişip, dönüşerek,

gelecekte geçer akçe olacak faaliyetler, buluşlar geliştireceğim.

Bu çabalarımıı v
e buluşlarımı
yerel-küresel ihtiyaçları göz önüne alarak,
internet üzerinden, web tabanlı iş modelleri ile geliştirecek,
her alanı göz önüne alarak,
kendim gibi olanlara ve daha büyük yapılara satacak,
değer ve para kazanıp, kazandıklarımı paylaşacağım. 
 

Tüm bu gelişmelerle Gelecekle Gelecekler;- Her şey ve her an iş, her yer ofis olacak. Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi...

- Her alanda servis, hizmet sektörü gelişecek. Servis hizmetleri kişiselleşecek. Kişisel koçluk ve
asistanlık artacak.

- Her alanda, free lance, saate, sayfaya, projeye, döneme vs. dayalı parçalı, esnek zamanlı, hizmetler,
danışmanlıklar çoğalacak.

- Birden fazla konuda, birden fazla şirkete, kişiye hizmetini, becerisini istediği kadar, istediği zaman,
istediği yerden kiralamak, satmak normal ve bağımsız danışmanlık daha çok tercih edilen olacak.

- Kişisel marka olmak, belirli alanlarda uzman, en iyi bilen olarak isim yapmak daha da önem
kazanacak.

- Elli yaş üstü danışman, yarı zamanlı, kontratlı olarak artan oranda iş hayatına katılacak

- Emeklilik kavramı ortadan kalkacak. Herkes, her yaşta becerisiyle uyumlu her alanda iş yapabilecek.
İnsanlar isterlerse ömür boyu çalışıp, eğitim alabilecekler

- Şirketlerin merkezi satış departmanları küçülecek. Saha satışları bağımsız bireysel doğrudan
pazarlamacılarla network marketing modelleri ile yapılacak. Her türlü ürün ve servis bu yolla satılacak.

- Vasıfsız ya da düşük vasıftaki işçiler (gömleksiz kalanlar) işsizlik sigortaları, filantropi kuruluşlarının
fonları ile yaşarken, onların yaptıkları işlere dahi sıradan üniversite mezunu işçiler geçecek.

- Bilinen, klasik sanayi işletmeleri dünya devleri tarafından alınacak, orta ölçekte, yerel sanayici olarak
devam etmek mümkün olmayacak.

- Küçük Yerel Kişisel işler, hizmetler, değerler önem kazanacak, örgütlenecek. Bunlar devasa dünya
şirketlerine kontratlı, fason işler yapacaklar

- Kadınlar iş piyasalarındaki etkinliklerini arttıracaklar. Kadınların bilime, teknolojiye ilgisi, bu alanlara
katkıları, başarıları artacak.

- Teknoloji ve İngilizce öğreten işler, alanlar gelişecek

- Her yerden iş yapılabileceği için bedensel engellilerin iş hayatına katılımında da bir artış
gerçekleşecek.

- Üniversitede çift dal kaçınılmaz olacak. Psikoloji ve ya Hukuk her meslek için olmazsa olmaz alanlar
haline gelecek.

- Kişisel girişimcilik artacak, herkesin fatura kesebileceği bir vergi numarası olacak.

- Sanal Bulunma ( Presence) diye bir kavram gelişecek. Aynı anda 3 boyutlu olarak bir kaç yerde birden
bulunmak mümkün olacak.

- Eğitim modelleri değişecek. “Yeni Eğitim Uzmanları” oluşacak. Internet üzerinden özel ders verme
yaygınlaşacak.


Bu özet;  ´´
Kriz, istihdam ve geleceğin iş modelleri, çalışma ortamları´´ yazısından alınmıştır

Aşağıdaki makaleleri de okuyabilir ya da dinleyebilirsiniz; 

2012´de dünyada çok büyük bir işsizlik dalgası olacak

Kriz tellalığı değil, geçmiş, şimdi ve gelecek analizi yapıyoruz!

Sosyal Medya İş ilanları ve Yepyeni Ünvanlar

Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu

Kadınlar için Online > Ayağa ve Atağa Kalkma Zamanı

Her üç kadından biri Internette ne yapıyor?

Diploma değil, beceriler önemli! - Geleceğin Meslekleri

Gelecekte Zenginlik

Gelecekte Zenginlik; Tüketen Üretim ve Parasız Ekonomide!

2025´te ofisler böyle olacak

Robotlar çalışacak işsizlik de bir iş olacak

Özgeçmiş Out! ÖZGELECEK In!

Geleceğin Meslekleri - TISK - İşveren Dergisi

İş Dünyasının Fütürist Sözlüğü

Bu meslekler çok kazandırıyor

 ***************************