Geleceği ve her şeyi şekillendiren asıl güç: Ar-Ge!
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

Geleceği ve her şeyi şekillendiren asıl güç:
Ar-Ge!
Neredeyse her alanda, geleceği hayal edenler kadar onu inşa edenler de vardır. Ama hayalleri gerçeğe dönüştüren en temel unsur şüphesiz ki Araştırma ve Geliştirme, yani Ar-Ge’dir. Çünkü Ar-Ge, bilimsel ve teknolojik bilginin yeni ürün, hizmet veya süreçler yaratmak için kullanılmasını sağlayan olmazsa olmaz eylemler bütünüdür.
 
Hani meşhur bir soru vardır; “Başarılı olduğun için mi mutlusun, mutlu olduğun için mi başarılısın?”. Yanıt herkese göre değişebilir ama “doğru” olduğu varsayılan cevap “Mutlu olduğum için başarılıyım”dır.  Çünkü ’süne girip konuyu dağıtmayalım. Üzerinde düşünün büyük ihtimalle aynı noktaya geleceğiz.
 
Ben bunu Ar-Ge-İnovasyon için şöyle değiştirmek istiyorum; “Ar-Ge yaptığın için mi inovasyon vardır, inovasyon yaptığın için mi Ar-Ge vardır?”. “Ar-Ge yaptığım için inovasyon vardır” diyenlere “Bildiniz, bravo! ” diyorum ve yine çünkü ’sünü düşünmeyi çözmeyi size bırakıyorum.
 
İnovasyonun sebebi Ar-Ge’dir…
 
Ar-Ge meraktır, huzursuzluktur, cesarettir, dayanıklılıktır, sabırdır! Ayrıca, Ar-Ge vizyondur, yenilikçiliktir, farklılıktır, çözüm odaklılıktır ve geleceği şekillendirme iradesidir. Ar-Ge, mevcut koşulların, bilgi ve teknolojilerin daha verimli kullanılmasına, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine, üretim süreçlerinin iyileştirilmesine ve toplumsal sorunların çözümüne sebep olur, katkıda bulunur. İnovasyon oluşmasını sağlar.
 
Ar-Ge olmadan yapılan hemen hemen hiçbir işte sürdürülebilir başarı, gelişim sağlamak olası değildir. Kuşkusuz Ar-Ge'siz de ortaya bir şeyler çıkar ama bunlar genellikle kısa ömürlü ve sınırlı etkiye sahip olur. O yüzden bu konulardaki dersler daha ilk anda Her buluş inovasyon değildir!”  diye başlar. Yani, Ar-Ge olmadan elde edilen başarılar, çıktılar, buluşlar genellikle "anlık çözümler" olarak kalır ve uzun vadede rekabet edilebilirliği veya yeniliği, inovasyon sayılabilecek bir yeniliği getirmez.
 
Ar-Ge neden olur, neden vardır?
 
Bir fikrin veya hayalin gerçekleşmesi için, "bir şeylerin" yapılması gerekir. İşte bu "bir şeyler," aslında Ar-Ge'nin ta kendisidir. Onu ortaya çıkaran, tetikleyen temel bileşenler de şunlardır;
 

- Yaşam Kalitesi: Ar-Ge hayatı, evreni iyileştirme ve devam ettirme, üretkenliği sürdürülebilir kılma motivasyonundan beslenir. Modern tıbbın, temiz enerjinin, akıllı telefonların, yapay zekanın ve kullandığımız her şeyin sebebidir.

- Rekabet Güdüsü: "Ben daha iyisini yaparım, yapmalıyım, yapmalıyız, bulmalıyız" gibi duygulardan, ihtiyaçlardan hareket alır.

- İnovasyon: Herhangi bir fikri yeni bir gerçekliğe dönüştürmenin yani Ar-Ge’nin belirleyici adımıdır. Ar-Ge yaptıkça inovasyon; inovasyon yaptıkça Ar-Ge türer ve ürer.

Ar-Ge neye yarar?


Ar-Ge, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına, mevcut sorunlara yaratıcı çözümler bulunmasına ve rekabet avantajı sağlayan yeniliklerin geliştirilmesine yani inovatif bir habitata imkan verir. Ar-Ge, zorunlu olarak bilim, teknoloji, eğitim gibi hayati alanların gelişmesini sağlar. Doğal olarak tüm bunlar rakamların iyileşmesine, büyümeye, refah artışına destek olur.
 
Ar-Ge, üretkenliği, kaliteyi, verimliliği ve karlılığı artırarak ekonomik büyümeye katkıda bulunur. Ar-Ge yapan ülkeler, kurumlar, firmalar, pazar paylarını genişletir, istihdam yaratır ve satış/ihracat gelirleri yükselir. Bunu anlamak için şirketlerin cirolarına, ülkelerin GSYİH’larına bakmak yeterlidir.  Ar-Ge ve inovasyon kültürü, alt-üst yapıları gelişmiş şirketlerin, ülkelerin hasılalarında bunların yüzdesel ağırlıkları kesinlikle daima diğerlerinden daha yüksektir. Ar-Ge yatırımı ve harcaması arttıkça ekonomik refah da artar.
 
Geleceği oluşturmak ne demek?
 
“Geleceği oluşturmak”, şu anki eylemler ve kararlar aracılığıyla yarınların nasıl şekilleneceğini etkileme fikrini ifade eder. Bu, bireysel, toplumsal, kurumsal veya hatta küresel düzeyde olabilir. Temelde, mevcut anlarda atılan adımların, gelecekte karşılaşılacak olaylar ve koşullar üzerinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi olduğu kabul edilir.
 
"Geleceği oluşturmak," sadece geleceği tahmin etmek veya kestirmek anlamına gelmez; aktif olarak yarını şekillendirme gücüne sahip olduğumuzun farkında olmak ve bu gücü kullanmak anlamına gelir. Bu durum, teknolojik inovasyon, politik kararlar, eğitim reformları, sosyal değişiklikler ve hatta kişisel gelişim gibi birçok alanda geçerlidir.
 
Bu kavram, herhangi bir lider, kurum veya birey için proaktif olmayı, inisiyatif kullanmayı, risk almayı ve kısa vadeli faydalar yerine uzun vadeli etkileri düşünmeyi gerektirir. "Geleceği oluşturmak" anlayışı, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve kapsayıcılık gibi değerleri de içerir, çünkü yalnızca bugünü değil, yarını da gözetir.
 
Neden yarını gözetmemiz gerekiyor?
 
Çünkü her katmanda sürdürülebilir ve başarılı bir geleceğe sahip olabilmek için bugünkü kaynakları tükenmez bir şekilde kullanmalı, yarının nesilleri için daha yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız. Ekonomik krizlerden doğal felaketlere kadar birçok alanda olası riskleri önceden fark edip bugünden önlemler alabilmeli böylece uzun vadeli stratejilerin ve çözümlerin geliştirilmesine olanak sağlamalıyız. Bunları da ancak proaktif olursak yani birey olarak gelecek planlaması yapıp,  eğitim, finansal güvence gibi konulara önceden hazırlanırsak yapabiliriz.  
 
Ancak bunları yaparsak toplumun , insanlığın genel refahını artırabilir, eğitim, sağlık, teknoloji gibi alanlarda yapılan yatırımların olumlu dönüşümler sağlamasını mümkün kılabiliriz. Gelecek duyarlılığı bizden sonraki nesillere karşı etik ve ahlaki bir sorumluluktur. Yarınları gözetmek, onlara daha iyi yaşam koşulları ve fırsatlar bırakmayı hedefler.
 
Kısacası, yarını gözetmek, yeni fikirlerin ve inovatif çözümlerin üretilmesine yol açar. Geleceği oluşturmak yalnızca akıllıca bir strateji değil, aynı zamanda etik ve ahlaki bir yükümlülüktür. Ve biz bu sorumluluğumuzu ancak Ar-Ge ile kotarabiliriz…

Bu yazı Turkishtime Dergisi için yazıldı ve yayınlandı. Turkishtime kupürden okumak için buraya, daha büyük okumak için aşağıdaki sayfaya tıklayınız. İngilizcesini okumak için buraya tıklayınız.

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.