Ufuk Tarhan ile Fütürizm Üzerine
9435 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Ufuk Tarhan ile Fütürizm Üzerine


1- ‌Türkiye’nin ilk fütürist yayını olan “THE FUTURIST”in ve bunun gibi içinde olduğunuz yeniliklerin hangileri, ne açıdan “bugünkü sizi” oluşturan önemli etmenlerden olmuştur?

The Futurist benim için tam anlamıyla bir dönüm noktasıdır. O dergiyi ilk okuduğum anda hissettiğim kalp çarpıntısını, heyecanı hala hissedebiliyorum. Hani diyorlar ya “Ahha Moment” diye. Tam öyle olmuştum. Sanki gözüme perde inmişti ve o kalkmıştı. Adeta aklımda, beynimde bir kıskaç, zırh vardı ve o çözülmüştü. Fütürizmi fark etmek düşüncelerimi serbest bırakmıştı. Analiz yeteneğimi farklı bir seviyeye taşımıştı. Tam anlamı ile bir aydınlanma daha doğrusu kişisel tarihimde çok daha parlak bir döneme geçişin kapıları açılmıştı. Aklımdan şu geçiyordu sürekli. “Nasıl ya! Bu nasıl olabilir?” Böyle gelecek bilgileri, senaryo çalışmaları var ve bizim bunlardan hiç haberimiz yok. Öteki milletler bizi tabii geçerler. Baksana adamlar geleceğe nasıl hazırlanıyor, nasıl ciddi ciddi gelecek planlaması yapıyorlar?” diye çok fena hissetmiştim. Ondan sonra da bu bilgileri edinmek paylaşmak, yayılmasını sağlamak, bende tam anlamı ile bir hayat amacına dönüştü. Buralara geldim.
Bkz biyografim


2- “T-İnsan" ve "Yarının İşini Yarına Bırakma" adlı kitaplarınıza ve tecrübelerinize dayanarak "Fütürizm"e yepyeni bir boyut kazandırdınız. Sizin için "Fütürizm" tam anlamıyla nedir?

Fütürizm, İngilizce “future” sözcüğünden türemiştir ve “gelecekçilik” demektir. Fütürizm geleceğe dönük gelişim ve yeniliklere odaklanan bir bakış açısı, alan ve disiplindir. Dünyada yüzden fazla üniversitede Fütürizm, Future Studies (Gelecek Çalışmaları) bölümleri, dersleri bulunmaktadır. Fütürizm, bir anlamda tarihçilerin geçmişi anlamaya çalışarak geleceğe dair çıkarımlar yapabilme, geçmişi bilgiye dönüştürme çabalarının benzeridir. Gelecekçiler yani Fütüristler tıpkı tarihçiler gibi bilim, teknoloji ve akıl kullanarak gelecek senaryoları yaratmaya ve olasılıkları keşfetmeye, anlamaya çalışırlar… 

Kısacası Tarih geriye doğru bakar geçmişi bilgiye dönüştürmeye çabalar. Fütürizm de ileriye doğru bakar ve geleceği bilgiye dönüştürmeye gayret eder, yeni bilgiler, teoriler, gelecek tasarımları üretmeye çalışır. Bireyler de şirketler ve kurumlar da Fütürist olabilir. Hatta ülke yönetiminde de Fütürizm söz konusudur. Fütürist bakış açısı, özellikle de eriştiğimiz bilgi, teknoloji ve gelişmişlik düzeyinde her katmanda, kademede mutlaka benimsenmesi gereken kritik bir belirleyicidir. Strateji geliştirirken kullanılması gereken en önemli bilgilerin, yetkinliklerin başında gelir. Bence tarihin en önemli Fütüristlerinden biri Türkiye Cumhuriyetini gören büyük vizyoner Atatürk’tür.


Futurist Ufuk Tarhan

İşte bu bakış açısı ile geleceği daha iyi anlamaya başlayınca doğal olarak T-İnsan’laşmak gerekiyor.
T-İnsan, geleceğe hazırlanmak ve sürekli uyumlanmak için bir gelişim, dönüşüm modeli.
Bir anlamda gelecekte sürdürülebilir, iyi bir işim olsun isteyen ya da buna mecbur olanlar için versiyon yükseltmek ve senkronizasyon biçimlenmesi.

Yarının İşini Yarına Bırakma, geleceğe hazırlanma becerisi ve farkındalığı kazanan bireylerin kafalarını 2100’e; “Tip-1” medeniyet seviyesine çıkıncaya kadar açma ve yeni ev ödevlerini, gelişme, dönüşme kriterlerini, versiyon yükseltme aparatlarını öğrenme, keşfetme kaynağı.


3- ‌Sizin için "gelecek" ne anlam ifade ediyor? 

Gelecek benim için şunları ifade ediyor;

- Fütüristler farklı olma cesaretine sahip olmayı,  
- Kendimiz ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirmeyi,
- Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmayı,
- İnsanlıktan ve doğadan sorumlu olduğumuzun ve geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olmamız gerektiğinin farkındalığını,
- Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilmeyi ve davranışlarımızla bunu yansıtmayı,
- Geleceği uzgörmeyi,  
- Dünyayı kendimize, kendimizi de dünyaya ait hissetmeyi,
- Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isteğimizi ve sorumluluğumuzu,  
- Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin Fütürist bilinç geliştirmesine önderlik etmeyi,
T-İnsan’laşmayı,
Yarının İşini Yarına Bırakma’mayı  
- Daima #GelecekGüzelGelecek bakış açısıyla ilerlemeyi, çabalamayı  İfade ediyor. 

4- Önümüzdeki 10 – 20 yılda öne çıkan trendler neler olacak ve sizce bu trendlerde dijitalleşmenin payı nedir?


Her şeyden önce, gelecek kadınların çabaları ile bugünkünden daha güzel gelişecek. Önümüzdeki 10-20 yılda kadın enerjisi müthiş yükselecek. Kadınların her alandaki etkileri ve etkinlikleri hızla artacak. Bence en önemli gelişme bu olacak. Onun için kadınlar yaşamın her alanında erkeklerle eşit konumda daha büyük ve etkin sorumluluklar almaya hazırlansınlar.
Ve sonra şunları sıralamalıyım;
 
Hızla ilerlemekte olduğumuz gelecek yolculuğunda dijitalleşme, robotlar, yapay zekâ, blockchain, kripto para, merkeziyetsiz finans ve yönetim sistemleri, 5G ve hiper internet gibi köklü alt yapısal dönüşümler nedeniyle ortaya çıkacak metaverse gibi yeniliklere adapte olmamız gerekecek. İlaveten yenilenebilir enerjiye geçiş, dikey tarım ile yeni bir tarım devrimi yaşanması, laboratuvar gıdaları,
3 Boyutlu teknolojiler, drone’lar ve uçan araçlar, insansız cihazlar ile otonom sistemler, yapay organlar, artırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları, hologramlar, kuantum bilgisayarlar, siber güvenlik, uzayın keşfi, mars’ta kolonileşme çabaları, Ay’a insanlı ve robotlu yolculuk denemeleri, genetik ve nano teknolojilerdeki kesintisiz icatlar, siber savaşlar, insanlığın dönüşümü (teknolojik transhümanizm) ve belki uzaylılarla ilk temas…
 
Gibi konular; kadın, erkek ya da herhangi bir cinsiyetçi, ırkçı, vb. ayırım olmaksızın, kapsayıcı biçimde hepimizin yaşamını, alışkanlıklarını bir kez daha baştan aşağı değiştirecek. Hepimizi ve doğayı iyiye doğru farklılaştıracak…

 En önemlisi de daha az tüketmeye yönleneceğiz.
 

Anticonsumerism Movement | Saving Earth | Encyclopedia Britannica

Sadeleşecek, daha az süslenecek evimizi, hayatımızı ve bedenlerimizi daha doğrusu yerküreyi çerle-çöple doldurmaya son vereceğiz. 10-15 yıl içinde dikey şehir çiftliklerinden gelen sebzelere meyvelere ve laboratuvar etlerine-gıdalarına alışacağız. Çevreye, sürdürülebilirliğe olan duyarlılığımız çok yükselecek. Bu da A’dan Z’ye tüm tercih ve kararlarımızı olumlu yönde etkileyecek.
 
Daha somut tahminlerde bulunursam; gelecek on yılda epey sancılar çekeceğiz ama sonrasında güzel bir platoda soluklanacağız. Şu anda, hala pandemi sonrası sıkıntılar sürerken, artçı etkileri çok derinden hissedilirken, ekonomik kriz vb. sürerken bunu söylememi çoğunluk fazla iyimser bulabilir. Gerçekçi olmamakla itham edebilir, ancak durum hiç de öyle değil. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra, 10 ve 20 yıl içinde; bugünkünden çok ama çok daha iyi koşullara ulaşacağız. Ve kadınlar bunda belirleyici rol oynayacak.
 
Gelecekte insanlık onuruna yakışan işlerde çalışmaya başlayacak; daha ucuz, daha kolay erişilebilir temiz enerji kaynakları kullanarak birbirimize, doğaya, teknolojiye-bilime daha saygılı, daha çok üretmenin-tüketmenin değil de sürdürülebilir iyiliğin ve yeterliliğin peşinde olduğumuz bir dünya yaratmaya başlayacağız


5- Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen metaverse hakkında ne düşünüyorsunuz?  Metaverse ile birlikte hayatımıza yeni meslekler girebilir mi?
 
Metaverse “Meta” ve “Universe” kelimelerinden türetilmiş. Meta’nın kelime anlamı; sonrası, ötesi, değişiklik, değişim, alterasyon.  Universe’ün manası ise “evren”.  Metaverse, bir anlamda gerçek dünyanın değişim geçirmiş, sanal ve kurgulanmış hali yani üç boyutlu “sanal, Kurgusal Evren”. İlaveten Metaverse’e sentetik veya varsayımsal yaşam da diyebiliriz.
 
Kısacası Metaverse, tam olarak Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) gözlükleri, aparatları ve yazılımları ile içine girilebilen, daha doğrusu o dünyanın içindeymişiz duygusu veren bir siber mekân, görsel olarak yaratılmış alternatif bir “fijital” yaşamsal ortam.  Fiziksel ve sanal dünyayı birleştiren yakın geleceğin interneti diyebileceğimiz yepyeni bir online etkileşim, yaşam, sosyalleşme alanı. Gerçek zamanlı bir diğer yaşam alanı, sanal bir başka hayat formu.
Gerçek hayatın sanal izdüşümü.
 
Hiç kuşku yok ki öncelikle finans, iletişim, pazarlama, satış, eğitim, sağlık, moda, sanat, eğlence, turizm, etkinlik, vb. gibi alan ve pazarlarda kullanılacak. Gerçeğine yakın, üç boyutlu görsellikte, eş zamanlı ve sanal olarak her yerde bulunabilmenin, oralarda olanlarla etkileşime geçebilmenin, her işi yapabilmenin kolaylığı, ekonomik avantajları ve üstünlüğü tartışılamaz. Metaverse’ün asıl faydası ise dünyanın adeta bir çöplüğe dönüşmesine, sürdürülemez koşullara sürüklenmesine neden olan aşırı üretim ve tüketimin fizikselden dijitale taşınması olacak. Bir anlamda metaverse, dünyayı “Sürdürülebilir Kapitalizm”e taşıyacak. 

6-Blockchain gelecek adına ne kadar büyük bir önem arz ediyor? Sizce gelecek için bir devrim niteliğinde midir?

Blok Zinciri (Blockchain) Sistemi ve Hukuku - MGC Legal

Blockchain dünyanın güvensizlik problemi ve merkezi otoriteler, platformlar ve organizasyonlar tarafından sömürülme sorununu çözmeye aday, en umut veren teknolojilerinden biri olarak olumu gelecek vadediyor.
 
Çok kısa sürede iş ve sosyal yaşamının tüm alanlarında sarsıcı değişiklikler gerçekleştirmesi bekleniyor.  Öyle ki ekonomist ve teknolojistler “matbaa devrimi bilgi, sanayi devrimi güç, internet mesafe ihtiyacını, boşluğunu kapatmıştı. Blockchain de güven boşluğunu kapatacak, bu büyük ihtiyacı giderecek” diyorlar. O derece önemli bir dönüşümle karşı karşıyayız.

 
- Blockchain, Bitcoin gibi kripto paraların da altında yatan “dağıtık kayıt” teknolojisidir.
- Şeffaf, güvenli, denetlenebilir, kesintilere dayanıklı bir bilgi kayıt ve transfer yöntemidir
- Kurumlara, toplumlara şeffaf, demokratik, merkezi olmayan, verimli ve güvenli işlem yapma
   olanağı sağlar.
- Gelecek 5-10 yılda Blockchain'in pek çok endüstride sarsıcı, dönüştürücü ve yıkıcı etki yapması yok
  olan yeni sistemleri yenileriyle değiştirmesi bekleniyor. Bu konuda videoyu izlemenizi öneririm. Kısa link: https://bit.ly/3LZBrza

 
 Mutlaka izlemenizi önerdiğim diğer iki video 👇
 
İlk video; İş ve Meslek nedir, farkları nelerdir? – Geleceğin Meslekleri.

İkinci video; Dijital Vatandaşlık nedir, neden çok önemli ve gereklidir?
 
Kısa linkleri:   https://bit.ly/3L74Nug ve https://bit.ly/3KYzrWv


Son söz:  10 yıl sonra tünelin sonundaki, bizi daha parlak bir geleceğe ulaştıracak ışığı görmeye başlayacağız…  #Tinsan laşıp #YarınınİşiniYarınaBırak mazsan #GelecekGüzel Gelecek

Yazının tamamını buradan veya aşağıdaki sayfaları büyüterek okuyabilirisiniz.
      
             

                                    

******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz. 

0 Yorum

Bir Cevap Yazın