Ufuk Tarhan: ''Fütürizm hayatımızın merkezinde!''
6525 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Ufuk Tarhan: ''Fütürizm hayatımızın merkezinde!''Bilişim sektöründe çalışırken havaalanında unutulmuş ‘The Futurist’ dergisi sayesinde fütürizmle tanışan, o andan itibaren kendini ‘fütürist’ olarak görmeye başlayan, odaklandığı alandan, gelecekle ilgili çalışmalar yapmaktan ve fütürist bir T-İnsan olmaktan memnuniyetini dile getiren Ufuk Tarhan’la gelecekte bizi nelerin beklediğine dair… 

Öncelikle fütürizmle başlayalım. Nedir bu kavramın anlamı ve siz bu kavramla nasıl tanıştınız?
 
Fütürizm, “olumlu gelecek tasarımı” demek. “Daha iyi bir gelecek için” yapılması, olması gerekenleri bulmamıza yardım edecek gelecek bilgileri senaryo ve kurguları üretmeye, paylaşmaya, geliştirmeye çalışma alanı.
 
Bir başka anlatımla şöyle de diyebiliriz; fütürizm “tarihin geçmişe doğru yapmaya çalıştığını, ileriye doğru” yapmaya çalışan bir disiplin. Aslında fütürizm de tıpkı tarihin “neler yaşanmış olabileceğini” bilgiye dönüştürme gayreti gibi; ileride, önümüzde, gelecekte “neler yaşanabilir, yaşanırsa iyi/kötü olur, olabilir, olmalıdır’ı“ bilgiye, olasılıklara, senaryolara, üzerinde çalışılabilir veriye dönüştürme gayretlerinin bütünü. 
 
Fütürist de olumlu gelecek tasarımcısıdır. Bilim, teknoloji ve akıl yardımı ile geleceği tarif etmeye odaklı düşünen, araştıran, planlayan, çalışan; insanlığa ve doğaya duyarlı, saygılı bireydir. 

21’inci yüzyıl fütüristleri;


Farklı olma cesaretine sahiplerdir. 

Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirirler.

Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olurlar.

İnsanlıktan ve doğadan sorumlu olduklarını bilirler.

Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadırlar.

Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtırlar.

Geleceği uzgörürler.

Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hissederler.

- Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isterler.

Fütürist yaklaşımları kullanarak, kitlelerin fütürist bilinç geliştirmesine önderlik ederler. 

Bilişim sektöründe çalışırken, bir yurt dışı seyahatimde hava alanında beklerken unutulmuş “The Futurist” dergisi sayesinde tanıştım. Kendimi o dergiyi okuduğum anda Fütürist olarak görmeye başladım. Sonra da üzerinde çok çalıştım tabii. Evet, odaklandığım alandan, gelecekle ilgili çalışmalar yapmaktan ve Fütürist bir T-İnsan olmaktan çok memnunum.


Geleceğe hazırlanırken fütürizmden beslenmek hem bizim hayatımızı hem de iş dünyasını nasıl besler?
 
Hayatımızın hiçbir konusunda, anında, fütürizmin olmadığı bir yer yok! Her şeyin geleceği var. Gelecek canlı cansız her şey için gelen bir süreç, bir akış. O yüzden fütürizm, yani geleceği olumlu tasarlama çabası, hayatın, yaşamın tam da kendisi aslında…
 
Fütürizm “şununla ilgilenir, bununla ilgilenmez!” ya da “o konunun gelecekle alakası yok, bunun var!” diyemeyiz. Tarihi, geçmişi, olanı, biteni anlamadan, analiz etmeden, çözmeden, yorumlamadan bir sonraki aşamaya geçmemiz nasıl yararlı, işlevsel ve neticede mümkün değilse, gelecekle ilgili de aynı durumdayız. Özetle “Fütürizm hayatımızın her yerinde, tam merkezindedir
 
“T-İnsan” adlı kitabınızda geleceğin başarılı insan modelini kurguluyorsunuz. Biraz bahseder misiniz bize T-İnsandan? T-İnsanı kurgularken neleri ön plana çıkardınız?
 
T-İnsan” her yaşta ve konudaki bireyin sürdürülebilir gelecekteki iş başarısı için uygulayabileceği gelecekçi, gerçekçi dönüşüm modeli. T insan, Leonardo da Vinci´ nin "altın oranından" da esinlenilerek geleceğe uyumlu, senkronize olabilen, versiyon yükseltebilen yeni nesil insan modelini sembolize ediyor. “T” harfi ile dikeyde “bir şeyin her şeyini”; yatayda “her şeyin bir şeyini” bilmeyi anlatıyor. “T” aynı zamanda; Tasarımcı, Tedarikçi ve Teknolojik olma gerekliliğine gönderme yapıyor.
 
Gelecekte insanların asıl ve ağırlıklı iş modeli ücretli, bordrolu, maaşlı formlarda olamayacağı için, çalışma şekilleri giderek ve hızlanarak kurumsal, maaşlı ve garantili alanın dışına çıkacak. O zaman da insanlar T´nin dik bacağını temsil eden "en iyi bildikleri becerikli oldukları" konuda dikey, derinlemesine "akıl, bilgi, teknoloji" kullanarak, "Tasarımcı" hizmetler vermeye başlayacaklar. "Tasarladıkları" bu hizmetlerini bir "Tedarikçi, Takım Oyuncusu" olarak her yerden, her zaman kiralayacaklar, satacaklar, paylaşacaklar, değişik sözleşmeler yapacaklar.
 
Kısacası dikeyde uzmanı oldukları becerilerini, yatayda türlü modelde sunabilecekler... Böylece T´leşen insanlar becerilerini giderek artan oranda; danışmanlık, iş tasarımcılığı, iş avatarlığı, gibi hizmet formlarında sunacaklar. Yani sözleşmeli çalışanlara, tedarikçilere dönüşecekler". 
 
Çıktığı anda “Yılın En İnovatif İş Kitabı Ödülünü kazanan T-İnsan, yeni bir kişisel dönüşüm modeli sunması ve kazandırdığı gerçekçi + gelecekçi bakış açısıyla değil; içinde yer alan QR kodları ile “artırılmış okuma” olanağı sunması, son derece ciddi ve hayati konuları hikaye gibi akıcı, anlaşılır anlatması, yepyeni kavramlarla tanıştırması ve bilinen kavramlara yeni anlamlar yüklemesiyle de çok dikkat çekiyor, beğeniliyor.
 
Kitabınızda geleceğin bugün gibi olmayacağını anlatıyorsunuz. Nasıl bir gelecek ve nasıl teknolojiler bekliyor bizi sizce? Bu geleceği biraz biraz görmeye başladık. Nano-teknolojiler, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm birçok yerde karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar gelecek hakkında bize fikir veriyor diyebilir miyiz?
 
"Dünyamız katlanarak ve kapsamlı biçimde değişiyor. "Dijitalleşme, BrainNet, Robot & Yapay Zeka,  Blockchain, 5G, Smart Home, Safe City, Big Data, IOT, Yenilenebilir Enerjiye Geçiş, Uzayın Keşfi, Mars’ta Kolonileşme Çabaları, Ay’a İnsanlı ve Robotlu Yolculuk Planları, Kesintisiz İcatlar, Siber Güvenlik, Siber Saldırı ve İnsanlığın Dönüşümü (Transhümanizm)” gibi alanlardaki muazzam değişimler, geleceğe doğru sürdürülebilir iş stratejileri ve başarılı bir kariyer, iş haritası yaratmayı müthiş zorlaştırıyor…
 
Şimdi, düşünmek, konuşmak ve tüm bunlarla başa çıkmak için harekete geçme zamanı! “Kendimizi böylesine VUCA (volatile uncertain, complex and ambiguity / gelgeçli, değişken, karmaşık ve belirsiz) bir dünyada gelecek için nasıl hazırlayabiliriz?” Hem birey hem de bir kurum / şirket olarak gelecekte daha başarılı olmak için önerilen T-İnsan” modelini, hibridleşerek, otodidakt öğrenme ile nasıl uygulayabiliriz?”. İşte tüm bunlar, yani “Geleceğe Uyumlanmak” için yepyeni ipuçlarına ihtiyacımız var… Ben de bunları kullanılabilir bilgi haline getirerek kişi ve kurumlara yardımcı olmaya çalışıyorum.
 
Kitabınızın arka kapağında Charles Darwin’in, “Daha zeki ya da güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır.” sözü yer alıyor. Bu aslında “T-İnsan”la sizin vermek istediğiniz mesajla aynı. Değişime ayak uydurmak neden bu kadar önemli?
 
Aslında değişim “önemli değil, zorunluluk!”. Değişim, evrensel bir yasa. Ve değişim tartışmaya açık, tercih edilebilir bir durum, olgu değil. Tüm yaşam zaten “değişim” üzerine kurulmuş durumda. Bunun için “Entropi Yasasının” okunmasını ve anlaşılmasını öneririm. Hiçbir şey yapmıyorum demek bile bir değişimdir. Değişime ayak uydurmayı bilinçli yapanlar daha özgür, rahat, özgüvenli diğerleri de daha zorluklar içinde oluyor. Fark sadece bu. Değişmemek söz konusu değil…
 
Fütürizm ve T-İnsan’a dair eğitimler ve seminerler verdiğinizi de biliyoruz. Biraz bunlar hakkında bilgilendirir misiniz bizi?
 
Bu bilgiler detaylı olarak www.ufuktarhan.com adresinde var. Bireysel ve Kurumsal olarak hedef kitlemiz aşağıdaki şekilde anlatılabilir;

- 
İşine yön vermek isteyen yatırımcılar, iş sahipleri, girişimciler, sektör liderleri

- İş, kariyer yaşamlarına yön vermek isteyen çalışanlar, profesyoneller

- Stratejistler, araştırmacılar, üst düzey yöneticiler

- Çocuğunun eğitim ve gelişimine rehberlik edecek ebeveynler

- Öğrencilerinin eğitimine, içerik düzenlemesine yön verecek eğitimciler, akademisyenler

- Eğitimini, meslek, alan ve kariyer seçimlerini yapmak isteyen öğrenciler   

Çalıştığımız kişi ve kurumlar hangi sorulara yanıt buluyorlar?


- Yeni ürünler, hizmetler, iş modelleri, örgütlenme biçimleri

- Yenidünyanın fırsatları neler ve nasıl değişip, dönüşecekler?

Fırsatları, yenilikleri yaratmakta olan öncü şirketler, markalar yeni dünyaya nasıl hazırlanıyorlar?

Hangi ürün ve hizmetlerle geleceği şekillendiriyorlar?

Somut öneriler, paylaşımlar neler?

Gelecekte hangi alanlar, sektörler, meslekler, beceriler, yatırımlar, eğitim konuları ve yöntemleri geçerli olacak?

‘İş-para kazanma-girişimcilik’ modelleri nasıl dönüşecek? Nasıl yaşayacağız?

Teknoloji bunları nasıl etkileyecek?

Nano ve Genetik nedir? Tüm geleceği nasıl değiştirecek?

Birey, kurum, şirket, toplum, genç, ebeveyn eğitimci, akademisyen olarak neler yapmalıyız?

Önümüzdeki süreç için neler planlıyorsunuz? Yeni kitap ya da farklı bir proje söz konusu mu?

Yeni kitabım “Yarının işini yarına bırakma!” yı  bitirip, onula ilgili seminerler vermeyi, T-İnsan’ı da daha fazla yaygınlaştırmayı planlıyorum. Anadolu’da ve yurt dışında da seminerler vermek, çok geniş kitlelere erişmek, herkesi T-İnsan’laştırmak istiyorum. T-İnsan okumayan kalmasın diyorum.  

 
Son olarak Kibarca okurlarına gelecekle ilgili nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Fütürist bakış açısı, T-İnsan Modeli ile dönüşmek hayati önemde ve gelecek çok ama çok heyecan verici fırsatlara dolu. Lütfen söylediklerime kulak verin, uygulayın.
 
Her tanıdığınıza T-İnsan okutun, hediye edin.  Bunu yaparak aynı zamanda T-İnsan kitabının gelirleri ile Türk Eğitim Vakfı, “Fütürist Gençlik Burs Fonu ile teknoloji ve mühendislik alanında lisans eğitimi alan kız öğrencilere yardım edildiği için büyük bir yardım kampanyasına da katılmış olacaksınız.  
 
#GelecekGüzelGelecek


Bu yazı Kibar Holding / Kibarca Dergisi için yazılmıştır.

Orijinal yazıyı okumak için aşağıdaki kupürlere tıklayınız.

  
  

******************

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı için > http://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.


 

0 Yorum

Bir Cevap Yazın