Fütürist Ufuk Tarhan ile geleceğe dair ilham veren söyleşi
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya, blog, kitap, vb. linkleri:  https://taplink.cc/futuristufuk

Fütürist Ufuk Tarhan ile geleceğe dair ilham veren söyleşi...

Fütürist Ufuk Tarhan ile geleceğe dair ilham veren söyleşi

-Dijital dönüşüm, iş dünyasını derinden etkileyen bir konu haline geldi. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Peki sizce başarılı bir dijital dönüşümün sırları nelerdir ve bu dönüşümü gerçekleştirme isteyen şirketler ne yapmalı?
 
Dijital dönüşümün gerekliliğini anlamalı: Dijital dönüşüm, şirketin rekabet gücünü ve verimliliği artırarak yeni iş modelleri geliştirmek için gereklidir. Şirket, dijital dönüşümün kendi işinde yaratacağı avantajları hesaplayabilmeli ve içselleştirerek tüm şirketi kapsayacak şekilde hedeflerini ve stratejisini belirlemelidir.
 
Dijital dönüşüm için bir yol haritası oluşturmalı: Dijital dönüşüm, uzun vadeli bir süreçtir. Şirket bunun için bir yol haritası oluşturarak, dönüşümün aşamalarını ve hedeflerini belirlemelidir. Dönüşüm için yapılacaklar önemli yatırımlar gerektireceği için ihtiyaç duyulacak kaynaklar bulunmalı ve ayrılmalıdır Aksi takdirde dijital dönüşümde, daha doğrusu toplam olarak tüm işin sürdürülebilirliğinde başarıya ulaşılamaz.
 
Dijital dönüşüm için çalışanları eğitmeli: Şirketin tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde odaklı eğitimlerle dönüşümün şirket kültürüne entegre olması sağlanmalıdır. Bunun istenen sonucu vermesi için çalışanların konuyu tam anlamalarını sağlamak, onlara eğitim ve dönüşüm için zaman ve kaynak ayırmak, özel hayat-iş dengesini kurmalarına yardımcı olmak şarttır.
 
Ve tabii ki dijital dönüşüm için sürekli olarak ölçüm yapılmalıdır. Dijital dönüşüm, kesintisiz devam etmesi, tutarlılık içermesi gereken bir süreçtir. Şirket, dijital dönüşüm için sürekli olarak ölçüm yaparak, dönüşümün başarısını takip etmelidir.
 
Özetle; dijital dönüşüm, tüm sektörler ve şirketler, hatta kamu ve sivil toplum kuruluşları ile dernekler dahil olmak üzere, her türlü organizasyon için tercih edilebilecek değil, mecburen geçirilmesi gereken zorunlu bir süreçtir. Şirketler, dijital dönüşüme uyum sağlayarak, rekabet güçlerini artırabilir, verimliliği yükseltebilir ve yeni iş modelleri geliştirebilirler. Ama yapmazlarsa da bunların tam tersi olur. Ya hemen batarlar ya da deyim yerinde ise uzun bir süre sürünürler, sonra tabii ki yine batarlar. Çalışanları, paydaşları, muhatapları da son derece olumsuz etkilenir, perişan olur, işsiz kalır, itibar ve para kaybederler.
 
- Yapay zeka, çalışma hayatına kolaylık sağlarken aynı zamanda endişelere de yol açabiliyor. Siz her zaman yapay zeka ile entegre biçimde yaşamamız gerektiği bakış açısını savunuyorsunuz. Sizce insan merkezli bir yaklaşımı nasıl koruyabiliriz ve teknolojiyle olan etkileşimimizi nasıl dengeleyebiliriz?
 
Yapay zeka (AI), çalışma hayatına kolaylık sağlarken aynı zamanda endişelere de sebep oluyor çünkü AI, bir yandan işlerimizi daha verimli ve kolay hale getirirken, diğer yandan işlerimizi otomatikleştirerek işsizliğe yol açma potansiyeli taşıyor. Bunu şimdiden görebiliyoruz. Ayrıca AI, verilerimizi toplayarak ve analiz ederek, kişisel hayatımıza, mahremiyetimize, bazı haklarımızı kullanmamıza da müdahale edebilir.
 
Buna rağmen, bu olumsuzlukları benim de öngörebiliyor olmama karşın daima AI ile entegre biçimde yaşamamız gerektiğine vurgu yapıyorum. Çünkü yeni teknolojiden her zaman korkuyoruz ama sonunda daha çok iyilik için kullanmayı başarıyoruz. Öyle olmasa idi dünyayı çoktan yok ederdik. Özellikle atom bombasının keşfinden bu yana böyle bir olanağımız var ama insanoğlu Hiroşima’yı yaşadıktan sonra bu gücü kullanmadı, kullanmayacak da…
 
Biz asıl, neler kötü gidecek konusuna değil de şuna odaklanmalıyız; AI, bize birçok fayda sağlayacak. Neredeyse sağlık, eğitim, beslenme, enerji, vb. gibi bütün temel alanlardaki sorunlarımızı kökten çözeceğiz. Daha iyi bir dünya için son derece güzel, yararlı adımlar atacağız. Ve bunun için onu akıllıca kullanarak entegrasyon sağlamalıyız.
 
AI ile entegre biçimde yaşamak için, insan, doğa ve çevre merkezli bir yaklaşımı korumalıyız. AI’yı insan ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlamalı ama çevreyi ve doğayı da unutmamalıyız. Ve AI’nın insan kontrolünde kalmasına gayret etmeliyiz. AI, insan emeğini ve yaratıcılığını desteklemeli, insan değerlerini korumalıdır.
 
AI ile olan etkileşimimizi dengelemek için;
 
- AI'nın potansiyel faydalarını ve risklerini anlamalı,
- AI'yı sorumlu bir şekilde kullanmalı,
- AI'yı insan değerlerini koruyacak şekilde tasarlamalı,
- AI'nın insan emeğini ve yaratıcılığını destekleyeceğinden emin olmalıyız. .
 
- Gelecekte, yapay zeka ve insan iş birliği nasıl şekillenecek, öngörülerinizi paylaşır mısınız? Ve gelecekte yapay zekalarla birlikte çalışmak durumunda olacağımız zamanlarda nasıl bir rol üstlenmeliyiz?
 
Yapay zeka (AI) ve insan işbirliği, gelecekte giderek daha önemli hale gelecek çünkü AI, insan emeğini ve yaratıcılığını desteklemek için kullanılabilecek güçlü bir araç. Ancak burada önemli olan AI'nın insan kontrolünde olması ve insan değerlerini korumasıdır.
 
Gelecekte, AI ve insan işbirliğinin aşağıdaki gibi şekillenmesini bekliyorum:
 
- AI, insan emeğini desteklemek için kullanılacak. Örneğin, AI, hastaların bakımını sağlamak, hukuki tavsiye vermek ve müşteri hizmetleri sağlamak ya da tehlikeli, zor , insan hayatını tehlikeye atan, insan onuruna aykırı işler için kullanılacak.
 
- AI, insan yaratıcılığını desteklemek için kullanılacak. Örneğin, AI, yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek, sanat eserleri yaratmak ve müzik bestelemek için kullanılabilecek. Verdiği desteklerle insanın yaratıcılığını kullanabileceği zaman ve enerjiyi ona sağlayacak.
 
- AI, insan değerlerini korumak için kullanılacak. Örneğin, AI, insan haklarını, çevreyi korumak ve sosyal adaleti sağlamak için kullanılabilecek. Soyut ve kötü niyetli insanların manipülasyonlarına izin vermeyecek.
 
AI ile ilgili bütün çabalarımızda, tüm amacımız bu olumlu olasılıkların hayata geçmesini sağlamak olmalı… 
 
- Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, veri gizliliği ve güvenlik endişeleri de doğru orantıda artmakta. Şirketler ve bireyler olarak kişisel verilerimizi korumak adına nasıl adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?
 
Şirketler ve bireyler, kişisel verilerimizi korumak adına şunlar yapmalıdır:
 
Güçlü şifreler kullanılmalı. Şifrelerin en az 8 karakter uzunluğunda ve farklı karakter türlerinden (harf, rakam, özel karakter) oluşmasına özen gösterilmeli. Güvenli iki faktörlü kimlik doğrulama kullanılmalı. Kişisel bilgiler çevrimiçi olarak paylaşılmamalı. Bundan kaçınılmalı. Sosyal medya, forumlar ve e-posta gibi çevrimiçi platformlarda kişisel bilgileri paylaşırken çok dikkatli olunmalı.
Güvenli bir internet tarayıcısı ve antivirüs programı ile güvenli bir Wi-Fi ağı kullanılmalı. Kişisel veriler düzenli olarak kontrol edilmeli. Şirketlere verilerimizi nasıl kullandıklarını sormaktan çekinmemeliyiz. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce, verilerinizi nasıl kullanacaklarını mutlaka sormalıyız. Veri gizliliği yasalarını bilmeliyiz.
 
Yalnız şunu unutmayalım. Bu adımlar, kişisel verileri korumaya yardımcı olabilir. Ancak, tamamen korumak mümkün değildir. Bu nedenle, kişisel veriler paylaşılırken her zaman dikkatli olunmalı ve riskler göz önünde bulundurulmalıdır.
 
- Dijitaldeki bu hızlı gelişmeler, her geçen gün bizleri gerek çalışma gerekse de özel hayatımızda daha derinden etkilemeye devam ediyor. Dijitaldeki bu uçurum, teknolojinin hızına ayak uyduramayanlar için olumsuz etkiler yaratabilir. Peki bu uçurumu kapatmak için neler yapılabilir?
 
Dijital uçurumu kapatmak için;
 
- Eğitim yaygınlaştırılmalı. Dijital okuryazarlık, dijital beceri ve dijital yeterlilik gibi konularda eğitimler verilmeli.
 
- Dijital teknolojilere erişimi olmayanlara bilgisayar, internet bağlantısı ve dijital eğitim gibi giderleri karşılayabilecekleri şekilde finansal destek sağlanmalı.
 
- Dijital teknolojileri kullanmayı öğrenmek için desteğe ihtiyaç duyanlara mentorluk, gönüllülük ve grup çalışmaları gibi çeşitli şekillerde sosyal destek olanakları da yaratılmalı. Bireylere Bu amaçla yaratıcı içerikler yani videolar, oyunlar, uygulamalar ve web siteleri gibi çeşitli materyaller kaynaklar sunulmalı.
 
Ancak bunlar sayesinde, herkes için dijital teknolojilere erişim ve dijital dünyada fırsat eşitliği sağlanabilir.
 
- Gelecekte kimler işsiz kalacak ve hangi meslekler değer kazanacak. Gelecekte başarılı bir strateji ile büyüme hedefinde olan gençlere vereceğiniz en önemli tavsiyeler nedir?
 
Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, iş dünyası da büyük bir değişimin içinde. Bu değişim, bazı mesleklerin ortadan kalkmasına, bazı mesleklerin ise daha değerli hale gelmesine neden oluyor.
 
Gelecekte işsiz kalacak meslekler arasında, rutin ve tekrarlayan işler yapan meslekler yer alıyor. Örneğin, çağrı merkezi çalışanları, banko görevlileri ve muhasebeciler gibi meslekler, otomasyona bağlı olarak ortadan kalkabilir.
 
Diğer yandan, gelecekte daha değerli hale gelecek meslekler arasında, yaratıcı ve analitik düşünme becerisi gerektiren meslekler yer alıyor. Örneğin, yapay zeka ve yazılım mühendisleri, veri bilimciler, pazarlamacılar ve tasarımcılar gibi meslekler, gelecekte daha çok talep görecek.
 
Gelecekte başarılı bir strateji ile büyüme hedefinde olan gençlere vereceğim en önemli tavsiyeler şunlar:
 
Fütürist bakı açısına sahip olun ve değişimi kucaklayın.  Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, değişime açık olmak çok önemlidir. Yeni beceriler edinmeye ve yeni fırsatlara hazırlanmak için gelecekçi bakış açısı ile düşünün, hayal kurun, gelecek planlamanızı yapın.
 
Yaratıcı ve analitik düşünme becerilerinizi geliştirin. Yaratıcı ve analitik düşünme, diğer becerileri, gelecekte daha değerli hale getirecek olan en önemli yetkinliktir. Tüm becerilerinizi yükseltmek için, önce problem çözme, eleştirel ve stratejik düşünme, muhakeme yapabilme gibi konularda kendinizi sürekli geliştirmelisiniz.  
 
İletişim ve işbirliği becerilerini artırın. Bu, iş dünyasında başarılı olmak için networking çok önemlidir. Geliştirmek için, kendinizi iyi ifade etmeye çalışmalı, başkalarıyla etkili bir şekilde iletişim kurmalı, ortak projelerde, etkinliklerde, mümkün olan her yerde geleceğinize katkısı olacak tanışıklıklar, iş birlikleri oluşturmalısınız.  
 
Yeni teknolojileri takip edin. Yeni teknolojiler, iş dünyasını sürekli olarak değiştiriyor. Başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojileri, gündemi fütürist filtreyle takip edin. Hemen Yarının İşini yarına Bırakma kitabımı okuyun. Yeni teknolojileri kullanabilmek için kendinizi güncel tutun, otodidakt teknikle eğitin. En önemlisi de çok ve disiplinli, odaklı çalışın. Son olarak mutlaka T-İnsan olmayı öğrenin.
 
-Ülkemizde gelecekteki iş modelleri ve endüstriler, yapay zekanın ve teknolojinin etkisi altında nasıl değişecek? Bu değişimlere şimdiden alışabilmek için adaptasyon sürecindeki zorlukları aşmanın yolları nelerdir?
 
Yapay zeka (AI), robotlar ve diğer teknolojiler, iş modellerini ve endüstrileri hızla değiştiriyor. Bu değişimler, bazı ürün ve hizmetleri ortadan kaldırırken, pek çok yeniliği de beraberinde getirecek. Tek tek sıralamaya yerimiz yetmez, ancak hemen hemen tüm sektörlerde yepyeni uygulamalar, ürünler, servisler göreceğiz. Mesela sadece perakende sektörünü ele alsak bile en a
 
- Yapay zekanın girmediği bir iş alanı, konusu kalmayacak.
- Yenilenebilir enerji kullanımı artacak.
- 5G ye geçilecek
- Web 3.0, blokzincir ve kripto varlık kullanımı başlayacak.
- Dijital dönüşüm hızlanacak. Endüstri 4.0’dan 5.0’a geçmek zorunlu olacak.
- Otomasyon yaygınlaşacak.  
- Yeni iş fırsatları doğacak.  
- Yeni beceriler gerekecek.
 
Bunlara uyum sağlamak için yapılması gerekenleri önceki yanıtlarımda sıraladım. Kısaca tekrar özetleyeyim;
 
- Yeni teknolojileri takip etmek ve bu teknolojileri kullanabilmek için kendinizi güncel tutun.
- AI ve diğer teknolojilerin etkisi altında, yeni beceriler daha önemli hale gelecektir. Bu becerileri edinmek için,
   eğitimlere katılın ve kendinizi geliştirin.
- Yeni beceriler edinmeye ve yeni fırsatları takip etmeye hazır olun.
 
Mutlaka “T-İnsan”laşın.
 
Bu önerileri uygulayarak, gelecekteki iş dünyasında başarılı olabilirsiniz.


Bu yazı bursadabugun.com için yazılmıştır. Orijinali için buraya tıklayınız. 


******************

Ufuk Tarhan'ın “Yarının İşini Yarına Bırakma” kitabı için > https://yarininisiniyarinabirakma.com/

Ufuk Tarhan'ın “T-İnsan” kitabı için > https://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.