Dünya yeni bir sıçrama öncesinde!..
7060 görüntüleme
Ufuk Tarhan’ın sosyal medya hesapları:

Öne çıkanlar... Öngörüler...
Ufuk TarhanHiç kuşku yok ki dünya yeni bir sıçrama öncesinde. Artan ve yaşlanan, uzun yaşayan ancak sağlığı bozulan nüfus ve gelişen teknolojiler; bir taraftan kolaylaşan, öte taraftan da zorlaşarak karmaşıklaşan iş ve yaşam formları, ekonomik, politik sıkıntılar insanları sıkıştırdıkça şehirleşme, göçler hızla artacak ve artarak sürecek.

Uzmanlar, gelecek on yılda, dünyaya her 90 günde bir, nüfusu bir milyona yakın kentin eklenebileceğini belirtiyorlar.


2018 ve öncesi…

Yaşam alanlarının tasarımı hakkında düşünebilmek, konuşabilmek için önce yaşam koşullarındaki değişimlere, dönüşüme ve doğuracağı ihtiyaçlara bakmak gerekiyor.

Hiç kuşku yok ki dünya yeni bir sıçrama öncesinde. Artan ve yaşlanan, uzun yaşayan ancak sağlığı bozulan nüfus ve gelişen teknolojiler; bir taraftan kolaylaşan, öte taraftan da zorlaşarak karmaşıklaşan iş ve yaşam formları, ekonomik, politik sıkıntılar insanları sıkıştırdıkça şehirleşme, göçler hızla artacak ve artarak sürecek.

Şehirlerden uzak, dağınık yerleşim yerlerinde, banliyölerde, kasabalarda, köylerde yaşayanlar için, temel hizmetlere erişim, güvenlik; hem daha zor ve hem de daha pahalı ve çoğu kez mümkün olmayacak. Bu nedenlerle özellikle dar gelirli, yetkinlikleri, olanakları sınırlı / sorunlu bireyler için umut kapısı olarak görülen büyük şehirlere göçlerin sürmesi ve artması bekleniyor. Uzmanlar, gelecek on yılda, dünyaya her 90 günde bir, nüfusu bir milyona yakın kentin eklenebileceğini belirtiyorlar.

Diğer bir açıdan bakıldığında ise şehirlere yığılma trendine karşı, gelir düzeyi yüksek, olanakları bol olan kesimlerde de tam aksine; kalabalıklaşan kentlerden, doz aşımı iletişim, trafik, etkileşim, hava ve ses kirliliği ile stresten, olumsuz koşullardan kaçma, uzaklaşma ve uydu / koza / site / kabile formlarında bağımsız, kalabalıktan kopuk daha kaliteli yaşama geçme isteği yükseliyor.

Tarihte ilk kez 100 yaşını aşmış insanlar için planlamalar yapılacak ve bu yaş grubunda patlama yaşanacak. Yaşlı insanlara uygun yaşamsal alanlarda, faaliyetlerde, ürün ve hizmetlerde büyük gelişmeler gözlenecek. Diğer taraftan gençler çok daha erken işe ve yaşama karışacak, söz ve güç sahibi olacaklar. Doğal olarak onlar için de pek çok yenilik yaratmak gerekecek. En başta eğitim, sağlık ve eğlence ihtiyaçları için…

Bir tarafta iç içe geçen dikey büyüyen ve yığılarak kalabalıklaşan kentler, öte yandan iyice uzaklaşan izole evler, işler… Bir taraftan yaşlanan, ölümsüzlüğe koşan ileri yaştaki insanların sayısı yükselirken; öte taraftan neredeyse bebekken çalışmaya, dünya nimetlerinden yararlanmaya başlayan genç kuşaklar artacak. Bunların ihtiyaçları ve istekleri birbirlerinden taban tabana zıt olacağından iki uçta icatlar ve formlar geliştirilecek. Tabii ki bunlar yapılırken teknolojiden had safhada yararlanılacak.

2019 ve sonrası…

Yenilenebilir enerji kullanımı müthiş artacak. Bu da kendi kendine yeten binaları, yaşam alanlarını çoğaltacak. Döngüsel Ekonomi'ye (Circular Economy) ve Blockchain’e geçiş yaygınlaşacak, hızlanacak.

- Devasa iş alanları, yaşam alanları ve binalar gelişirken, küçücük, kapsül, uydu, minimal olanlar da gelişecek. Yer üstünde olduğu kadar, yer ve su altında yaşamın yanı sıra uzayda yaşam hazırlıkları son hızla ilerleyecek.

- Binalar ve şehirler akıllanacak. Eşyalar, insanlar, mekânlar, diğer canlı / cansız varlıklar birbirlerine bağlı, iletişim halinde, yapay zeka, botlar / robotlar yardımı ile etkileşim, faaliyet içinde olacaklar. 3D baskı sayesinde yerinde, anında ve hiper verimli üretim artacak.

- İnsansız araçlar başta olmak üzere araç kullanım ihtiyacı yükselecek ve çeşitlenecek ancak satın alma, sahiplenme yerine paylaşım, kiralama modelleri yaygınlaşacak. Hava, deniz, kara, uzay, yer / su altı ulaşım araçları ve yöntemleri gelişecek. Tek kişilik, hatta kişinin kendisinin uçtuğu ölçekten; yüzlerce, binlerce kişiyi taşıyabilen süper hızlı araçlara kadar sayısız ulaşım aracı ve çeşidi çıkacak ve yaygınlaşacak.

- Eski kentler dikey, topraksız tarıma tahsis edilecek. Dikey çiftlikler, laboratuvarlarda gıda üretimi çoğalacak.

Doğa mahrumiyetine, iklim değişikliklerine çare olarak her yer suni yeşil alanlar, doğaya benzeyen ortamlar, yapay adalar, su havzaları vb. ile dolacak.

- Mikro uluslar türeyecek, bağımsızlıklarını ilan edecek, “Biz kendimize yeteriz, dokunmayın bize” diyen farklı hükümet, politika, yönetim, demokrasi vb. biçimleri ortaya çıkaracaklar. Bu ülkeler, büyük ülkelerin belli amaçları için dönemsel olarak kiralanabilecekler.

- İnsanların, canlıların çiplenmesi, robotlarla yaşam, sanal / artırılmış gerçeklik uygulamaları sıradanlaşacak.

- İnsanlar daha az çalışacağı için sanal ve gerçek turizm patlayacak.

- Her türlü hiyerarşi yerini holokrasiye (bütüncül, sosyal, duyarlı örgütlenme) bırakacak.

Umuyor ve inanıyorum ki #GelecekGüzelGelecek


Bu yazı KONSEPT PROJELER® için yazılmıştır. 

Türkçe ve İngilizce orijinal yazıyı okumak için aşağıdaki kupürlere tıklayınız.
                                 

   
 

******************

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı için > http://www.t-insan.com
Bireysel Antrenörlük almak için > https://goo.gl/6RfGXa 
Stratejik Danışmanlık, İş Tasarımı ve Avatarlığı hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz;  lütfen > burayı tıklayınız 
Hizmetlerimiz & Eğitim &  Seminerlerimiz     I     M-GEN Resmi Sitesi (Referans ve Projelerimiz)
Ufuk Tarhan´ın yazı ve haberlerini  LinkedInInstagram, FacebookYouTubeTwitter 'dan takip edebilirsiniz.


 

0 Yorum

Bir Cevap Yazın